Saturday, December 21, 2019

नागरिकहो...

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
नागरिकहो...
खोट्याबरोबर खऱ्याचीही,
जिकडे तिकडे बोंब आहे.
देशात सर्वत्र पसरलेला,
आगडोंब एके आगडोंब आहे.
पेटता हा देश बघून,
आपण संयमाने वागू या !
विवेक शाबूत ठेवून,
शांततेचे दान मागू या !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5662
दैनिक पुण्यनगरी
21डिसेंबर 2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...