Friday, December 20, 2019

सरकारी फरक

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
सरकारी फरक
आरेला कारे म्हटले गेले,
अजून बरेच बाकी आहे.
त्यांचे सरकार दुचाकी होते,
यांचे मात्र तीन चाकी आहे.
कालचे होते दुचाकी,
आजचे तीन चाकी रिक्षा आहे !
मी पुन्हा येईन म्हणणाराला,
विरोधी बाकावरती
बसण्याची शिक्षा आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5661
दैनिक पुण्यनगरी
20डिसेंबर 2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...