Friday, October 15, 2021

छापा आणि काटा... मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
------------------------

छापा आणि काटा

एका एका शब्दाची धास्ती,
बघ आता किती वाटते आहे ?
छापा-काटा खेळायचीही,
आजकाल भीती वाटते आहे.

ज्याच्या त्याच्या पापात,
ज्याचा त्याचा वाटा आहे!
जिथे पडतोय छापा,
त्याचा अलगद काटा आहे!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------
फेरफटका-7732
दैनिक झुंजार नेता
15ऑक्टोबर 2021

 

No comments:

ऐतिहासिक विकृती...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका ----------------------- ऐतिहासिक विकृती एकीकडे खोट्या इतिहासाशी, खऱ्या इतिहासाचे लढणे चालू आहे. दुसरीकडे विकृत इतिहासाच्या, व...