Saturday, October 9, 2021

साध्य आणि साधन.... मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
------------------------
साध्य आणि साधन
पक्षापेक्षा हाय कमांडवर,
आपली कमांड पाहिजे.
इतरांपेक्षा जास्त,
आपल्याला डिमांड पाहिजे.
पक्षापेक्षा जास्त,
हायकमांडर निष्ठा पाहिजे.
प्रयत्न साधेसुधे नकोत,
प्रयत्नांची पराकाष्ठा पाहिजे.
एकदा हे साध्य झाले की,
सगळे काही साध्य होते !
आपल्या मागण्या पुरविणे,
हायकमांडला बाध्य होते!!
-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
---------------------------
फेरफटका-7727
दैनिक झुंजार नेता
9ऑक्टोबर 2021

 

No comments:

ऐतिहासिक विकृती...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका ----------------------- ऐतिहासिक विकृती एकीकडे खोट्या इतिहासाशी, खऱ्या इतिहासाचे लढणे चालू आहे. दुसरीकडे विकृत इतिहासाच्या, व...