Wednesday, October 20, 2021

दु:ख हरण...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
----------------------
दु:ख हरण
आरोप - प्रत्यारोप करून,
ते दिवस काढत आहेत.
मात्र आपल्याला वाटते,
आपल्यासाठी लढत आहेत.
कधी ढासळतो तोल,
कधी जीभ घसरून जाते!
त्यांची जुगलबंदी रंगली की,
आपले दुःख विसरून जाते!!
-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------
फेरफटका-7736
दैनिक झुंजार नेता
20ऑक्टोबर 2021

 

No comments:

ऐतिहासिक विकृती...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका ----------------------- ऐतिहासिक विकृती एकीकडे खोट्या इतिहासाशी, खऱ्या इतिहासाचे लढणे चालू आहे. दुसरीकडे विकृत इतिहासाच्या, व...