Thursday, October 21, 2021

तोंड पूजा....मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
----------------------

तोंड पूजा

तोंडपूजेला महत्त्व आले,
लोकही मग तोंडपूजे झाले.
आरत्या-किर्त्या तोंडपाठ,
लोकही मग बिनलाजे झाले.

आपल्या तोंडपूजेची,
कुठे कुणाला लाजलज्जा आहे?
ज्यांना जमतो तोंडदेखलेपण,
त्यांचीच खरी आज मज्जा आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
------------------------------
फेरफटका-7737
दैनिक झुंजार नेता
21ऑक्टोबर 2021

 

No comments:

ऐतिहासिक विकृती...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका ----------------------- ऐतिहासिक विकृती एकीकडे खोट्या इतिहासाशी, खऱ्या इतिहासाचे लढणे चालू आहे. दुसरीकडे विकृत इतिहासाच्या, व...